Compania Porsche Engineering România, filiala locală a gigantului german Porsche, deschide la Cluj-Napoca un centru de devoltare software în domeniul auto, unde vor lucra 25 de oameni până la finalul anului.
     Compania Porsche En­gi­ne­ering România SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, a fost înfiinţată în luna sep­tem­brie a anului trecut.
     „Prin intermediul noii re­pre­zentanţe din Cluj, acti­vitatea de dezvoltare este con­centrată în con­tinuare în mod con­sec­vent asupra auto­vehiculului viitorului. Clujul va contribui la susţi­ne­rea pro­cesului de di­gita­lizare a auto­vehi­cu­lului de către firma noastră“, a de­clarat Malte Rad­mann, pre­şe­dintele consiliului de ad­mi­nistraţie al Porsche En­gine­ering.
     Porshe mai deţine la Cluj-Napoca şi compania de con­sul­tanţă în IT şi de ma­na­gement al proceselor pentru in­dustria auto­motive MHP Consulting Ro­mânia, înfiinţată în urmă cu doi ani.      Dezvoltarea software în domeniul auto este realizată în prezent de grupul german la sediul central din Weis­sach, Ger­mania, dar şi la ce­le­lalte reprezentanţe din Bie­tigheim Bis­singen, Schwa­ben, din Praga, Shan­ghai şi din Nardò, în sudul Italiei.darkporschelogo_400
„România şi oraşul universitar Cluj-Napoca fac parte din categoria celor mai inovatoare regiuni în domeniul dezvoltării de software din Europa, un număr ridicat de firme din do­meniul IT îşi au originea în această localitate, constatându-se existenţa unui cadru dinamic de start-up“. a spus Radmann.
     Pentru recrutarea personalului la centrul de devoltare software de la Cluj, Porsche are în vedere cooperarea cu universităţile locale, precum şi participarea la diferite târguri regionale de locuri de muncă, pentru a valorifica posibilitatea de a atrage personal suplimentar cu o calificare foarte avansată.  „Numărul de angajaţi din cadrul reprezentanţei din Cluj-Napoca va fi majorat până la finalul anului la 25 de persoane. În acest scop avem nevoie de ingineri software de top, pe care îi găsim în Cluj“, a spus Dirk Lappe, director tehnic al Porsche Engineering.
 

 sursa: zf.ro